среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ploty plastykowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie prócz szczególnych wypadków.

Stawianie sztachety z Winylu na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz szczególnych wypadków.

Ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane miedzy dwoma sąsiadującymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot z plastiku na plot i furtę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno określać gatunek ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu oraz planowany dzień startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do stawiania balaski z PCV na plot i furtę ze sztachetek zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, gdy planowane plot z plastiku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy proponowane ploty z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий